czwartek, 5 lipca 2012

Pozytywny wizerunek Polski po Euro 2012 w mediach włoskich

Na popularnym portalu informacyjnym lettera43 ukazał się artykuł podsumuwujący Polskę po mistrzostwach piłki nożnej. Czytamy w nim min.:

- "paese moderno e sviluppato" - kraj nowoczesny i rozwinięty
- "a Varsavia la crisi è lontana" - w Warszawie kryzys jest daleko
- "un clima di entusiasmo e fiducia nel futuro che distingue i polacchi dagli altri europei" - klimat entuzjazmu i wiary w przyszłość, który odróżnia Polaków od innych Europejczyków
- "più alberghi, città d'arte restaurate, una nuova cultura del turismo che valorizza i punti di forza delle diverse regioni" - więcej hoteli, miasta odrestaurowane, nowa kultura turystyki, która waloryzuje silne punkty różnych regionów
- "modernizzato il sistema di trasporti" - zmodernizowany system transportu
- "La gestione dell'ordine pubblico è stata nel complesso positiva" - zarządzanie porządku publicznego było ogólnie pozytywne

czytaj cały artykuł:
http://www.lettera43.it/economia/macro/polonia-il-brics-dell-europa_4367556442.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz