poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Przegląd prasy tygodniowej


Świąteczne wizyty duszpasterskie polskich kięży
fot.sursumcorda-dominum.blogspot.com
Gazzetta di Modena donosi, że jeden z tutejszych proboszczy wezwał trzech polskich księży o pomoc w corocznych wizytach duszpasterskich:

E visto che la crisi delle vocazioni rende impossibile coinvolgere sacerdoti della diocesi, il parroco di via Trento e Trieste ha chiamato a Carpi tre preti polacchi. E, in effetti, don Andrzej, don Dariusz e don Wojciech hanno le caratteristiche giuste.  Li vedi girare per le vie del centro con un bel sorriso; entrano nei negozi con modi garbati e hanno una parola per tutti.  /…/ «I più curiosi - spiega don Wojciech, docente di comunicazione allUniversità Pontificia di Santa Croce - sono i cinesi. Sorridono e ci chiedono perché indossiamo questo vestito». Ma nemmeno i musulmani, che in centro sono tanti, sono ostili ai tre sacerdoti. «Sono gentili pure loro - commentano -, ma non ci fanno entrare in casa: semplicemente ci dicono di avere un’altra fede»./…/ (gazzettadimodena.gelocal.it, 31/03/2012)  
- Ze względu na kryzys powołań angażowanie księży z diecezji staje się niemożliwe, tak więc  proboszcz z ulic Trento i Trieste wezwał do Carpi trzech polskich księży /.../ I rzeczywiście, ks. Andrzej, ks. Dariusz i ks. Wojciech mają odpowiednie podejście. Widać ich krążących po centrum z pięknym uśmiechem; wchodzą do sklepów miłych i grzecznych, i dla każdego mają dobre słowo /.../”Najciekawsi są Chińczycy – tłumaczy ks. Wojciech, wykładowca nauki o komunikowaniu na Università Pontificia di Santa Croce. Uśmiechają się i pytają dlaczego nosimy taki strój”. Ale nawet i Muzułmanie, których w centrum jest dużo, nie są wrogo nastawieni do trzech księży. „Oni też są mili – komentują -, ale nie wpuszczają nas do domów: poprostu mówią, że mają inną wiarę”.

Warsztaty tłumaczeń literackich na Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Sette laboratori di traduzione, organizzati da “Sapienza” Università degli Studi di Roma, in collaborazione con la Casa delle Traduzioni. I laboratori sono aperti agli studenti e a tutti gli interessati all’arte e alla tecnica della traduzione letteraria. /…/Primo appuntamento, martedì 3 aprile 10.30-12.30 Monika Wozniak Fiabe e traduzione audiovisiva.  poesia.blog.rainews24.it, 31/03/2012)
-          Siedem warsztatów tłumaczeń, zorganizowanych przez Università degli Studi di Roma “Sapienza”, we współpracy z Casa delle Traduzioni. Warsztaty są otwarte dla studentów i dla wszystkich zainteresowanych sztuką i techniką tłumaczenia literackiego. /.../Pierwsze spotkanie, wtorek 3 kwietnia 10.30-12.30 Monika Wozniak, Fiabe e traduzione audiovisiva.  

Samobójstwo na torach kolejowych
Straniera, sola e povera: il dramma di Maria, che si è gettata sotto un treno. Alla base della tragedia che si è consumata la sera di mercoledì 28 marzo, sui binari nella zona di Rio Vivo, un gesto volontario. Maria Kazimiera Bialowas, così si chiamava la 58enne travolta dal convoglio, era arrivata a Termoli nel 2008 e faceva la badante. Dietro il suicidio, una storia di solitudine e di grosse difficoltà economiche, e la preoccupazione per la figlia ventenne, che vive lontana, nel paese di origine. (primonumero.it, 29/03/2012)
-          Cudzoziemka, samotna i biedna: dramat Marii, która rzuciła się pod pociąg. Przyczyną tragedii, która zdarzyła się wieczorem w środę 28 marca, na torach w rejonie Rio Vivo, był gest dobrowolny. Maria Kazimiera Bialowas, tak nazywała się 58-letnia kobieta, potrącona przez pociąg, przybyła do Termoli w 2008 roku i pracowała jako opiekunka. Za samobójstwem kryje się historia o samotności, i dużych problemach ekonomicznych, i niepokój o 20-letnią córkę, która mieszka daleko, w kraju, skąd pochodzi. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz